Partnership Foundation en Rainbow homes

 

Partnership Foundation heeft in de afgelopen 14 jaar in India 29 Rainbow Homes helpen oprichten die aan zo’n 2.700 straatmeisjes onderdak bieden in Kolkata(6), New Delhi (2), Hyderabad (10), Bangalore (4), Chennai (2), Patna (4) en Pune (1).Partnership Foundation wil een hand reiken aan de meest kwetsbare kinderen in Indiase steden: de meisjes die alleen op straat leven of in een omgeving waar het risico op seksueel en fysiek misbruik zeer groot is; of meisjes die ouders hebben die gewelddadig zijn of drugs gebruiken, dan wel extreem arm zijn. Via de homes garanderen ze uitgebreide lange termijn zorg voor het kind, in de vorm van bescherming, liefde, voedsel, medische zorg, recreatie en onderwijs en verbeteren daarmee de toekomstmogelijkheden van straatmeisjes in India.

In 2011 is het Rainbow Home model officieel opgenomen als best practice in het beleid van de centrale overheid om opvang en onderwijs te bieden aan straatkinderen.Verschillende decentrale overheden zoals in Kolkata, Hyderabad en Bangalore hebben besloten om opvang voor straatkinderen te organiseren naar het model van de Rainbow Homes.

De pijlers van de aanpak zijn:

  • De opzet van een schaalbaar, innovatief programma volgens een repliceerbare formule
  • Een integrale aanpak met onderdak, onderwijs, gezondheidszorg en reïntegratie.
  • Meisjes onderbrengen in reguliere scholen in India en laten integreren in de maatschappij.
  • Een keten oprichten van vergelijkbare projecten/Homes door heel India.
  • ‘Partnership’ als leidend principe: in elke stad minstens 3 partnerorganisaties vinden die samenwerken om Rainbow Homes volgens de formule op te zetten en te managen
  • Praktisch ondersteunen van de partnerorganisaties.


Het li
nker meisje is een reguliere Loreto scholier. Rechts een Rainbow meisje, dat wordt begeleid door de Loreto leerling

Zodra zij op het juiste niveau is, mag ze instromen in het reguliere onderwijs op de Loreto school. Hier zitten ze op de
bovenste verdieping van de Loreto Sealdah school, waar 100 Rainbows wonen.

Fonds voor ondersteuning in zorg en onderwijs aan
gehandicapte en kwetsbare kinderen waar ook ter wereld.

Postbus 9192
3506 GD Utrecht
Copyright © 2024 Ineke Feitz-Stichting