Aanpak

 

De Ineke Feitz Stichting tracht met haar giften een maximaal effect te realiseren. Dit betekent voor ons dat we kiezen voor die organisatie en activiteiten/interventies die het grootste effect resulteren voor onze doelgroep.

Om maximale impact te kunnen hebben stellen we ons de volgende vragen:

  • Wat zou er gebeuren als wij het niet doen? In hoeverre is er sprake van een verwaarloosd thema, gebied, doelgroep.
  • Hoe groot is de kans op succes en hoe groot is dat succes dan?
  • Wat is de meest effectieve organisatie en aanpak? Effectief geven gaat ook over het helpen van de organisatie en instituties om een effectieve aanpak te hanteren. Wij adviseren en stimuleren de organisaties met wie we samenwerken om hun aanpak en werkwijze te versterken. De meeste organisaties met wie we samenwerken zijn zogenoemde “ondernemende NGO’s”.
  • Waar ligt onze kracht als IFS en hoe kunnen we die zo goed mogelijk inzetten? Wij hebben niet alleen privaat geld, waarmee we andere ondersteuning kunnen bieden dan bv de overheid, maar bieden ook kennis/advies van de programma manager, stimuleren andere fondsen om samen met ons te geven, delen ons netwerk met de organisaties met wie we samenwerken en stimuleren kennisuitwisseling.

Fonds voor ondersteuning in zorg en onderwijs aan
gehandicapte en kwetsbare kinderen waar ook ter wereld.

Postbus 9192
3506 GD Utrecht
Copyright © 2024 Ineke Feitz-Stichting