Max Foundation

 

In Bangladesh sterven er nog steeds bijna 31 van de 1000 geboren kinderen voor het 5e  levensjaar. Bovendien heeft minder dan 60% van de bevolking toegang tot goede sanitaire voorzieningen en heeft 28% van de kinderen onder de 5 jaar last van groeiachterstand als gevolg van ondervoeding. Slechts 45% van de vrouwen bevalt onder begeleiding van een verloskundige.

De Max Foundation heeft als missie om kindersterfte te voorkomen op de meest effectieve en efficiënte manier. Dit doen ze via een geïntegreerde aanpak van schoon water, sanitatie, hygiëne (WASH) en gezonde voeding.  Inmiddels hebben ze al ruim 2,9 miljoen mensen geholpen met de zogenoemde Healthy Village aanpak.

In 2015 is de Ineke Feitz Stichting een samenwerking gestart met de Max Foundation. De samenwerking betreft de financiële ondersteuning voor de uitvoering van het Healthy Village programma in Bangladesh dat door een gecombineerde aanpak van WASH en ‘safe motherhood’ en gezonde voeding zich richt op het voorkomen van groeiachterstanden (stunted growth) bij kinderen onder 5 jaar.  Groeiachterstand heeft niet alleen invloed op de gezondheid van een kind, waardoor het vatbaarder wordt voor ziekten en infecties, maar schaadt ook hun mentale en fysieke ontwikkeling – wat betekent dat kinderen die last hebben van groeiachterstand minder kans hebben om hun volledige lengte en cognitieve potentieel als volwassenen te bereiken.

De Max Foundation hanteert een bedrijfsmatige aanpak, en heeft samenwerking – met iedereen vanaf de huishoudens in de programma gebieden tot aan de lokale en nationale overheid – hoog in het vaandel staan. De vier waarden waarop zij hun werk baseren zijn:

  • Impact behalen – “Child Health”

Max Foundation focust op het doel: een gezonde start voor alle kinderen. Ondervoeding bij kinderen wordt veroorzaakt door zowel te weinig nutritionele inname, als terugkerende ziekten door bacteriën in water en ontlasting. Om hun doel te bereiken hanteert Max Foundation daarom een gecombineerde aanpak, en worden interventies in voeding gecombineerd met WASH. Tevens richt Max Foundation zich op de allerarmste mensen, waar de behoefte het grootst is en de meeste impact behaald kan worden met weinig middelen.

  • Ondernemerschap – “Building Business”

Door middel van educatieve sessies in de gemeenten en dorpen worden huishoudens geïnformeerd over hygiëne, voeding, en de groei van kinderen. Dit bewustzijn creëert een vraag naar bijvoorbeeld schoon water en een hygiënisch toilet. Tegelijkertijd ondersteunt Max lokale ondernemers in de sanitaire sector, en traint Max micro-ondernemers om essentiële voeding, hygiëne, en gezondheidsproducten te verkopen.  Mensen in de project gebieden investeren zelf in latrines, waterpompen, groente tuinen en handenwas faciliteiten. Op deze wordt de duurzaamheid van de projecten gewaarborgd.

  • Innovatie en leren – “Data & Evidence”

Max Foundation vraagt zichzelf continu af: kan het niet beter, innovatiever en effectiever? Het antwoord op deze vraag wordt gevonden door continu te monitoren, evalueren en bij te schaven. Om deze reden hanteert Max Foundation een uitgebreid data-collectie systeem. Zo doen partner organisaties in de gemeenschappen onderzoek naar de verschillende te behalen benchmarks die Max Foundation heeft opgesteld (waaronder bijvoorbeeld het meten en wegen van kinderen, het aantal mensen met handenwas faciliteiten, de aanwezigheid van groentetuinen, etc.) waarna Max Foundation vanuit een speciaal opgerichte call-centre deze resultaten verifieerd. Bovendien wordt er constant gewerkt aan innovatieve modellen om deze data te kunnen analyseren en visualiseren, zoals de ‘Healthy Village Tracker’ in Bangladesh.

  • Engageren en inspireren – “Engagement & Advocacy”

Max Foundation engageert door lokale gemeenschappen zelf eigenaar te maken van onze projecten. Alleen als mensen zelf investeren voelen ze zich ook verantwoordelijk voor het beheer. Max Foundation inspireert door samen te werken met partners met complementaire krachten. Zo kunnen ze elkaar versterken. Ze werken daarom samen met zowel lokale gemeenschappen, als nationale en internationale organisaties, de private sector, en lokale zowel als nationale overheden.

Fonds voor ondersteuning in zorg en onderwijs aan
gehandicapte en kwetsbare kinderen waar ook ter wereld.

Postbus 9192
3506 GD Utrecht
Copyright © 2024 Ineke Feitz-Stichting