Bureau

Programma manager – Ann Gummels 

Vanaf begin 2015 delegeert het bestuur de aansturing van de verschillende programma’s aan de programma manager, sinds 2019 uitgevoerd door Ann Gummels. De programma manager van de stichting ondersteunt het bestuur met het ontwikkelen van een visie op de geefstrategie, identificeert mogelijk nieuwe partners, zorgt voor een constructieve samenwerking met de huidige partners (NGO’s), ontwikkelt een lange termijn funding strategie, houdt voortgangsgesprekken met partners over strategie, ontwikkelingen en dilemma’s en informeert het bestuur hierover en legt besluiten aan hen voor. 
Zij deelt kennis en inzichten bij netwerkbijeenkomsten.

 

Projectadministratie – Tom van Stokkom

Met ingang van 2022 voert Tom van Stokkom de projectadministratie.

 

Fonds voor ondersteuning in zorg en onderwijs aan
gehandicapte en kwetsbare kinderen waar ook ter wereld.

Postbus 9192
3506 GD Utrecht
Copyright © 2024 Ineke Feitz-Stichting