Friendship

 

In 2002 richtte Runa Khan Friendship Bangladesh op om samen met de lokale bevolking van de eilanden (Chars) in het Noordelijke Deltagebied te werken aan toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, inkomen en infrastructuur. Zo kunnen de eilandbewoners met eigen inzet ontsnappen aan de armoedeval en aansluiting vinden bij de economische ontwikkelingen in de rest van Bangladesh.

Friendship doet dat met een geïntegreerde aanpak op economisch, medisch en scholingsgebied. Een zorgvuldige en duurzame manier van ontwikkelen waarbij kwaliteit voorop staat want zoals Runa Khan het zo mooi zegt: “Voor de allerarmsten zijn goedkope oplossingen te duur”. Enkele concrete voorbeelden van de hulp die in de geïsoleerde gemeenschappen in Bangladesh door Friendship worden georganiseerd:  

 

  • gemeenschappen leren hoe ze zich kunnen weren tegen de gevolgen van natuurrampen
  • toegang tot goede medische (moeder- en kind) zorg op ziekenhuisboten voor de meest kwetsbaren,
  • toegang tot kwalitatief goed onderwijs
  • voorlichting (bijv. in de vorm van toneel) over onderwerpen als kind huwelijken
  • zelfstandigheid voor vrouwen door ​vakopleidingen bijvoorbeeld  het maken van kleding
  • ​toegang tot veilig en schoon drinkwater en hygiëne,
  • ​”inclusive citizenship”- dit programma helpt de mensen in de Chars om toegang te krijgen tot informatie over hun burgerlijke rechten en plichten, en overheidsdiensten. Door deze stap hebben deze mensen de kans om zelfredzame burgers te worden van Bangladesh.
  • programma’s ter voorkoming van ernstige gevolgen van rampen

 

De leidende principes van Friendship zijn integriteit, waardigheid, kwaliteit, gerechtigheid en hoop. Hoop voor miljoenen Bengalen op een toekomst in eigen land.

Friendship bereikt de allerarmste bewoners van Bangladesh. Echter, tot nu toe was er geen specifieke aandacht voor kinderen met een beperking en hun families. De organisatie kwam in 2020 met de vraag om steun voor het meer inclusief maken van hun programma’s. Deze specifieke doelgroep was nog niet goed in beeld bij de organisatie. Mensen met een beperking werden niet expliciet uitgesloten van zorg of onderwijs, maar er werd ook niet de benodigde extra inspanning gedaan om ze mee te nemen in de ontwikkeling van de gemeenschappen.

Ineke Feitz Stichting heeft besloten een pilotproject van 3 jaar te steunen ter verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een beperking op 15 chars (eilanden). Met de lessen die met deze pilot worden geleerd, zullen in een later stadium mensen met een beperking in alle programma’s van Friendship meegenomen kunnen worden. Naar schatting zijn er in totaal ongeveer 15.000 kinderen met een beperking in de projectgebieden van Friendship.

De pilot is medio juli 2020 begonnen. Ondanks de beperkingen van Covid-19 en de steeds toenemende overstromingen in de zomermaanden, is het project volop van start gegaan. Er is een ‘needs assessment’ gedaan om erachter te komen waar mensen met een beperking zich bevinden en welke behoeften ze hebben. Ook is gestart met bewustwording over de problematiek én de kracht van kinderen met een beperking, middels voorlichtingsbijeenkomsten en straattheater. Onmiddellijk is contact gelegd met de lokale overheden voor het verstrekken van identiteitsbewijzen waardoor mensen met een beperking recht hebben op een (geringe) uitkering. Er zijn 2 fysiotherapeuten aangesteld die in de chars begonnen zijn met het behandelen van mensen met een beperking.

Opmerkelijk is de groeiende bewustwording van de medewerkers van Friendship op het gebied van de kwaliteit van leven van mensen met een beperking. Hun ogen zijn geopend. Er worden leerbezoeken gedaan aan bijvoorbeeld Niketan. Ze zijn heel gemotiveerd dit project uit te voeren en de geleerde lessen binnen de organisatie te delen.

Dit project heeft de potentie om als vliegwiel te dienen om binnen de vele programma’s en werkgebieden van Friendship óók mensen met een beperking actief in te sluiten.

 

Fonds voor ondersteuning in zorg en onderwijs aan
gehandicapte en kwetsbare kinderen waar ook ter wereld.

Postbus 9192
3506 GD Utrecht
Copyright © 2024 Ineke Feitz-Stichting