Karuna Nepal

 

De opschaling van innovatieve zorg voor mensen met een handicap in Nepal  

Een Publiek Private Samenwerking van de Karuna Foundation met de overheid van Nepal en lokale gemeenschappen

In het programmagebied van de Karuna Foundation (de meest oostelijke Provincie) in Nepal leven 100.000 mensen met een handicap (waarvan 25.000 kinderen). Zij hebben vaak slechte toegang tot zorg, rehabilitatie of scholing. Ze liggen jaren in bed, verstopt in huis, worden gediscrimineerd en buitengesloten van werk en sociaal leven. Hoewel Nepal diverse wetgeving kent voor de zorg van mensen met handicap en overheidsprogramma’s heeft ontwikkeld voor moeder- en kindzorg, blijft een effectieve uitvoering daarvan nog vaak achter.

 

Veel van deze handicaps kan worden voorkomen.  Onderzoek laat zien dat 21 baby’s per 1000 sterft binnen de eerste 28 dagen (National Demography and Health Survey in 2016) Onderzoek door Karuna Foundation Nepal in Ilam district in 2015 liet zien dat 50 percent van de 1.029 mensen met een handicap deze bij de geboorte of in de eerste 30 dagen al had ontwikkeld. Slechts 60% van de 110.000 zwangere vrouwen/jaar/provincie krijgt goede zorg bij zwangerschap en bevalling. En 33% van de kinderen ontwikkelt een groeiachterstand door slechte voeding en verzorging. 

De Karuna Foundation Nepal heeft in de afgelopen 12 jaar een kosteneffectief “community-based” zorgmodel ontwikkeld met de volgende missie:

Het versterken van het bestaande gezondheidszorgsysteem met twee doelstellingen:

 1. Het terugdringen van geboorteafwijkingen, vroeg ontwikkelde handicaps en sterfte van moeders en jonge kinderen dankzij goede voorlichting en verbeterde moeder- en kindzorg. 
 1. De rehabilitatie, zorg en participatie van mensen met een handicap in hun lokale gemeenschap dankzij “community-based rehabilitation”. 

Stichting Karuna NL
Haparandadam 2B-10
1013 AK Amsterdam 
Karunafoundation.nl

Vanaf de start werkte ze samen met gemeentelijke overheid. Goede resultaten, het grote enthousiasme van betrokkenen in het pilot district en een lobby van burgemeesters bij de provinciale overheid heeft ervoor gezorgd dat in 2019 dit model een overheidsprogramma is geworden. Nieuw beleid en richtlijnen zijn opgesteld en Provincie en alle 117 gemeenten hebben zich gecommitteerd aan uitvoering en co-funding.  

De steun van onze funding partners in Nederland is hierin van cruciaal belang geweest en de langdurige betrokkenheid en het vertrouwen van de Ineke Feitz Stichting zorgen voor een duurzame verandering in de zorg voor kinderen met een handicap in Nepal. 

Hoe ziet ons innovatieve zorgmodel eruit? 

De belangrijkste elementen zijn: 

 • De introductie van een lokale gezondheidswerker (Community Based Rehabilitation Facilitator (CBRF))” in het bestaande zorgsysteem. Het liefst uit de lokale gemeenschap, die in dienst komt van de gemeente en deur-tot-deur buurtzorg voor mensen met een handicap biedt.
 • Een model voor betaalbare gehandicapte zorg, wat gebruik maakt van de bestaande gezondheidszorg en aanvullende basiszorg biedt in elk dorp. Voor specialistische hulp werkt het programma samen met andere Ngo’s, scholen en zorgcentra in de provincie. 
 • Koppeling van gehandicaptenzorg aan een preventie van handicaps via goede “Moeder-kind” zorg, waardoor het lokale draagvlak toeneemt. 
 • De betrokkenheid van de lokale gemeenschap vanaf de start. Hierdoor voelen ze zich verantwoordelijk voor mensen met een handicap en het succes van het programma. Mensen met een handicap worden opgenomen in het sociale leven (via school, coöperaties, jeugdclubs, council etc.) en zo ontstaan “Disability inclusive societies”
 • De introductie van het Medic Mobile programma. Gezondheidswerkers krijgen een mobiele telefoon, waarmee ze berichten versturen naar zwangere vrouwen en moeders over hun controles. Hiermee verzamelen ze ook data t.b.v. het Health-MIS van de overheid
 • Een systeem om iedereen een ID-kaart te verstrekken. Hierdoor krijgen mensen met een handicap toegang tot overheidssteun.
 • Het opstarten van online communities. Voor gezondheidswerkers en mensen met een handicap om kennis, ervaringen en inspiratie te delen.
 • Een nieuwe vorm van cost-sharing (PPS), De uitvoeringkosten van het programma in de dorpen worden gedeeld door Provincie, Gemeenten en Karuna (elk ca. 1/3). De overheid vindt dit zo interessant dat ze dit model ook in andere programma’s wil gaan toepassen.
 • Opschalingsstrategie met de overheid. De provinciale overheid stelde als voorwaarde dat dat het programma in de hele provincie wordt geïntroduceerd. In de planning was politiek momentum belangrijk en werd rekening gehouden met lokale verkiezingen.
 • Exit strategie. Karuna financiert de introductie van het programma in elke gemeente voor twee jaar. Daarna zetten gemeente en provincie het zelf voort. Eind 2025 is het programma is alle gemeenten geïntroduceerd. Een opschalingstrategie naar de rest van het land met behulp van ons Training en Resource Centre wordt in het komende jaren uitgewerkt.

Impact en effectiviteit

De verwachtte impact (outcome) van de opschaling van het programma is als volgt:

And moreover:

 • Death of just born babies will reduce from 21 to 14 per 1000 live births just born;
 • 33% of all people with a disability improve their social and economic participation;
 • 100% of school-going aged children with a disability (excluding those with complete, severe disabilities) continually go to school;
 • 80% of all municipalities continue the programme after Karuna exits.
 • 10% of members of Government services and organisations involved are persons with a disability. The same is expected for cooperatives, child clubs, forest consumers groups. 

NB In Provincie 1 leven 100.000 mensen met een handicap.  Omdat het programma in 9 districten door de Lepra Stichting wordt uitgevoerd en Karuna al in 1 district het programma heeft al uitgevoerd, verwachten wij in dit replicatieplan 62.000 volwassenen en 16.000 kinderen te bereiken.

In 2020 start een onafhankelijke impactstudie door Royal Tropical Institute Amsterdam, gefinancierd door UBS-OF, om deze resultaten te meten.  

Fonds voor ondersteuning in zorg en onderwijs aan
gehandicapte en kwetsbare kinderen waar ook ter wereld.

Postbus 9192
3506 GD Utrecht
Copyright © 2024 Ineke Feitz-Stichting