cheap jerseys
Nieuws | Inekefeitz stichting

Nieuws

Vacature Bestuurslid (v/m) Ineke Feitz Stichting

Ineke Feitz Stichting

Ineke Feitz Stichting (IFS) is een vermogensfonds opgericht door mevrouw M. Feitz- Dreesmann in 1989. Middels dit fonds wilde zij in naam van haar dochtertje Ineke Feitz, die op 11-jarige leeftijd plotseling overleed, een bijdrage leveren aan zorg voor kwetsbare kinderen en vooral kinderen met een handicap. Mevrouw Feitz-Dreesmann overleed in 1998.

De doelstelling van IFS is als volgt omschreven: “To improve the lives of vulnerable children wherever they may live, especially children with a mental (or multiple) handicap by providing them with access to care and education, if and when that is not a matter of course”.

De Ineke Feitz Stichting tracht met haar giften (gemiddeld ca. € 1 miljoen per jaar) een maximaal effect te realiseren voor deze doelgroep. Dit betekent voor ons dat we kiezen voor die organisaties en activiteiten/interventies die het grootste effect resulteren voor onze doelgroep.  Op dit moment ligt het zwaartepunt van onze ondersteuning bij programma’s voor gehandicapte en anderszins kwetsbare kinderen in Bangladesh (Friendship, Max Foundation, Niketan), India (Rainbow Homes) en Nepal (Karuna). IFS staat echter open voor ondersteuning van kwetsbare kinderen in andere landen, waaronder ook Nederland.

Rol bestuur en profiel

Twee bestuurders hebben, na gedurende lange tijd een waardevolle bijdrage te hebben geleverd aan ons fonds, in goede harmonie besloten om binnenkort terug te gaan treden. Wegens hun aanstaande vertrek zijn wij dan ook op zoek naar 2 nieuwe leden om het bestuur op sterkte te houden. Daarbij streven we actief naar een meer diverse bestuurssamenstelling. 

Om ons bestuur aan te vullen en te versterken, zoeken wij kandidaten met het volgende profiel:

  • Affiniteit met onze doelstelling, zie voor meer informatie inekefeitzstichting.nl
  • Ervaring met en kennis van onze primaire doelgroep (gehandicapte en/of kwetsbare kinderen) of (één van) de landen waar wij op dit moment actief zijn.
  • Ervaring in of affiniteit met filantropie.
  • Een relevante aanvulling op de zittende bestuursleden in termen van achtergrond, leeftijd, geslacht, etc.
  • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring is een pré.

Het bestuur heeft de dagelijkse gang van zaken m.b.t. aanvragen en partners gedelegeerd aan de programmamanager. Op basis van een advies van de programmamanager beslist het bestuur over het al dan niet ondersteunen c.q. continueren of beëindigen van steun aan organisaties en initiatieven.

Het bestuur vergadert 4 keer per jaar. De bestuursleden ontvangen vacatiegeld.

Interesse

Reageren kan tot 2 juli via info@inekefeitzstichting.nl. Graag ontvangen wij uw motivatiebrief met CV. Voor vragen kunt u terecht bij de programmamanager, Ann Gummels (06-18641952)

Fonds voor ondersteuning in zorg en onderwijs aan
gehandicapte en kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden

Postbus 9192
3506 GD Utrecht
Copyright © 2021 Ineke Feitz-Stichting