Niketan

 

Share the Future

Uitgelachen, Uitgescholden, Opgesloten, Uitgebuit, Mishandeld, Verwaarloosd.

Dat is de dagelijkse realiteit van zo’n 10 miljoen kinderen met een handicap in Bangladesh.

Het hebben van een kind met een handicap kost ouders veel tijd. Het resulteert vaak in discriminatie binnen de leefomgeving. Uit schaamte blijven deze kinderen verborgen en worden ze niet zo vroeg en effectief mogelijk ondersteund in hun ontwikkeling. Ouders moeten vaak noodgedwongen thuisblijven en missen zo inkomen. Door gebrek aan inkomsten maken ze minder gebruik van gezondheidszorg en zijn ze vaker slachtoffer van uitbuitingen en corrupte leen constructies.

Het doel van het “Share the Future’ project is om ouders te laten zien dat hun kind er mag zijn, hen te leren hun kind te accepteren en lief te hebben en hoe ze de ontwikkeling van het kind kunnen stimuleren en ondersteunen. Wanneer het kind zich begint te ontwikkelen zien we ouders trots worden, adequaat reageren op de zorgvraag en het zelfbeeld van het kind toenemen. Met het toenemende zelfvertrouwen ontwikkelen de kinderen hun cognitieve, schoolse en sociale vaardigheden. Spelenderwijs leren ze naarmate ze ouder worden keuzes maken en zo hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en meer zelfredzaam te worden.

Familie, zorgverleners en leerkrachten helpen we te begrijpen wat de behoeften van het kind zijn en hoe daarmee om te gaan. We bieden kinderen met een complexe handicap in Bangladesh dus een volledige pakket aan zorg. Dit doen we in 3 speciale scholen en 19 veranda / dorpsschooltjes. Zo geven wij invulling aan de ‘neuro-developmental disability protection trust’.

Om inclusie te stimuleren wordt in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs in Bangladesh leerlingen van het Niketan project voorbereid op hun transitie naar de reguliere school. Dit is een zorgvuldig gepland proces tussen Niketan en de reguliere scholen, waarbij leerlingen met een handicap geleidelijk aan meer tijd doorbrengen op de reguliere school. Samen met de lokale overheid organiseren en faciliteren we trainingen aan lokale leiders, om o.a het verdrag van kinderen met een handicap onder de aandacht te brengen. Dit heeft geleid tot meer bewustzijn en interesse waarmee diverse ondersteuningsvragen van ouders nu deels worden gefinancierd uit de centrale begroting en uit lokale middelen.

In de komende jaren wil Niketan de schat aan kennis en ervaring breder inzetten om meer kinderen met een handicap een kans op een goede toekomst te geven. Door een model te maken van de aanpak van zorg, educatie en ontwikkeling van kinderen met een handicap en zich zo te ontwikkelen als een kenniscentrum, waar andere partijen gebruik van kunnen maken.

De Ineke Feitz stichting helpt Niketan de kwaliteit van leven van 270 kinderen en hun ouders te verbeteren.  Ook geven ze ondersteuning in het verduurzamen van het werk van Niketan door de kennis breder inzetbaar te maken.

 

Fonds voor ondersteuning in zorg en onderwijs aan
gehandicapte en kwetsbare kinderen waar ook ter wereld.

Postbus 9192
3506 GD Utrecht
Copyright © 2024 Ineke Feitz-Stichting