home

Ineke Feitz Stichting (IFS) is een vermogensfonds opgericht door mevrouw M. Feitz- Dreesmann in 1989. Middels dit fonds wilde ze in naam van haar dochtertje Ineke Feitz, die op 11 jarige leeftijd plotseling overleed, een bijdrage leveren aan zorg voor kwetsbare kinderen en vooral kinderen met een handicap. Mevrouw Feitz-Dreesmann overleed in 1998.

Nepal, 2016Photography for the Karuna FoundationPhoto: Henk Braam cordaidcongomeisje niketan3

De doelstelling van IFS is als volgt omschreven: “To improve the lives of vulnerable children wherever they may live, especially children with a mental (or multiple) handicap by providing them with access to care and education, if and when that is not a matter of course”.