cheap jerseys
Programma manager | Inekefeitz stichting

Programma manager

Vanaf begin 2015 delegeert het bestuur de aansturing van de verschillende programma’s aan de programma manager. Sinds maart 2019 is dat Ann Gummels.

Als programma manager van de stichting ondersteunt zij het bestuur met het ontwikkelen van een visie op de geefstrategie, zij identificeert mogelijk nieuwe partners, zorgt voor een constructieve samenwerking met  de huidige partners (NGO’s), ontwikkelt een lange termijn funding strategie, houdt voortgangsgesprekken met partners over strategie, ontwikkelingen en dilemma’s en informeert het bestuur hierover en legt besluiten aan hen voor. Zij regelt de jaarlijkse contracten met de partners.
Zij deelt kennis en inzichten bij netwerkbijeenkomsten. Daarnaast beoordeelt ze, samen met een bestuurslid, aanvragen van particuliere initiatieven.  

Fonds voor ondersteuning in zorg en onderwijs aan
gehandicapte en kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden

Postbus 9192
3506 GD Utrecht
Copyright © 2021 Ineke Feitz-Stichting