cheap jerseys
Assist | Inekefeitz stichting

Assist

 

ASSIST is een lokale organisatie die op het platteland van India geïntegreerde community development programma’s uitvoert om de cyclus van armoede structureel te doorbreken. Doelstelling is dat de gemeenschappen dit proces onafhankelijk kunnen blijven uitvoeren nadat ASSIST de ondersteuning heeft beëindigd.

De programma’s hebben een veelheid aan componenten, van bewustwording en capaciteitsopbouw, versterking van vrouwen, onderwijs en ontwikkeling van kinderen, gezondheidszorg, sanitatie, watervoorziening, economische ontwikkeling en gemeenschapsontwikkeling. 

Momenteel voert ASSIST een pilot uit om in de gemeenschappen waar zij actief (geweest) zijn ook specifiek aandacht te besteden aan gehandicapten. In termen van het verkrijgen van de beschikbare overheidsondersteuning, diagnose en passende ondersteuning, aangepast onderwijs, begeleiding van ouders met een gehandicapt kind, doorbreken van het taboe op handicap, etc.  Ineke Feitz Stichting co-financiert deze pilot.

Fonds voor ondersteuning in zorg en onderwijs aan
gehandicapte en kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden

Postbus 9192
3506 GD Utrecht
Copyright © 2021 Ineke Feitz-Stichting