Wilde Ganzen en Smile India

Een groeiende economie in India zorgt ervoor dat het aantal huishoudens met een middeninkomen sterk toeneemt. Toch leeft 40% van de bevolking nog steeds van minder dan 2 dollar per dag. De Smile Foundation heeft als doel om Indiase bedrijven en families met een goed inkomen te stimuleren om 350 lokale organisaties te ondersteunen bij de financiering en uitvoering van hun initiatieven. Ze doen dit volgens het model van Wilde Ganzen in het Action forChildren (AfC) programma.  Dit betekent dat ze projecten co-financieren als deze voldoen aan een aantal randvoorwaarden, en nadat lokale organisaties zelf fondsen hebben geworven. Het specifieke doel van AfC  is om de capaciteit te versterken in lokale fondsenwerving van zowel de Smile organisatie als van de lokale ‘community basedorganisations’  ( CBO’s) op het platteland en in sloppenwijken van India. 

De Ineke Feitz Stichting (IFS) is in 2015 een samenwerking gestart waarbij we  de helft van onze financiële bijdrage besteden aan directe en indirecte steun aan projecten voor kansarme kinderen (co-financiering).  De andere helft wordt besteed aan de ontwikkeling en uitrol van de trainingsmodules voor CBO’s in India en de capaciteitsopbouw van de organisatie van Smile. De IFS donatie heeft in 2015 ruimte gecreëerd voor steun aan 18 extra projecten en training voor 18 nieuwe CBO’s. De Ineke Feitz Stichting heeft ervoor gekozen om, naast het steunen van  projecten van Smile, ook een deel van de donatie te besteden aan de ontwikkeling van de ‘Change the Game Academy’, dat CBO´s in middeninkomenWilslanden op den duur helemaal los van ontwikkelingshulp moet maken.   In januari 2016 is het online leerplatform live gegaan: www.changethegameacademy.org.