Programma manager

Sinds begin 2015 delegeert het bestuur de aansturing van de verschillende programma’s aan Annet van den Hoek. annet

Als programma manager van de stichting ondersteunt zij het bestuur met het ontwikkelen van een visie op de geefstrategie (“Effective giving”),
zij identificeert mogelijk nieuwe partners, zorgt voor een constructieve samenwerking met  de huidige partners (NGO’s), 
ontwikkelt een lange termijn funding strategie, houdt voortgangsgesprekken met partners over strategie, ontwikkelingen
en dilemma’s en informeert het bestuur hierover en legt besluiten aan hen voor. Zij regelt de jaarlijkse contracten met de partners.  
Zij deelt kennis en inzichten bij netwerkbijeenkomsten. Daarnaast beoordeelt ze, samen met een bestuurslid, aanvragen van
particuliere initiatieven.