Niketan

De stichting Niketan is werkzaam in Bangladesh en wil op regionaal niveau ketenzorg bieden voor complex gehandicapte kinderen en jongeren. Ze werkt samen met een lokale Bengaalse organisatie, 'Disabled Rehabilitation and Research Organisation' (DRRA) uit Dhaka. Ze hebben als doel kinderen en jongeren met een (meervoudige) beperking een volwaardige plaats in de samenleving te geven. Dit doen ze door het ontwikkelen van zelfstandigheid, educatie en het leren van een beroep.

Niketan heeft drie dagcentra waar zes dagen per week zorg wordt geboden op geestelijk, sociaal-emotioneel en medisch gebied. Ze hebben een zorgboerderij, bieden praktijkonderwijs, coaching aan kinderen die hun eigen weg in de samenleving zoeken en ondersteuning aan ouders die hun kinderen zelf niet goed kunnen verzorgen.

Niketan

NGO DRRA is een uitvoerder van het project en Niketan ondersteunt ze met geld, kennis en coaching, organisatie van nieuwe initatieven en het versterken van het netwerk met financiers in Bangladesh.

In de komende 4 jaar wil Niketan de schat aan kennis en ervaring breder inzetten om meer gehandicapte kinderen een kans op een goede toekomst te geven door een model te maken van de aanpak van zorg, educatie en ontwikkeling van de gehandicapte kinderen en zich te ontwikkelen als een kenniscentrum, waar andere partijen gebruik van kunnen maken.

De IFS ondersteunt Niketan sinds 2016.