Max Foundation

Dagelijks sterven er zo’n 18.000 kinderen onder de 5 jaar aan eenvoudig voorkombare ziektes als diarree en dysenterie. In Bangladesh sterven er nog steeds 41 van de duizend levendgeborenen voor het vijfde levensjaar. Bovendien heeft minder dan zestig procent van de bevolking toegang tot goede sanitaire voorzieningen en heeft 41 procent van de kinderen onder de vijf jaar last van groeiachterstand als gevolg van ondervoeding. En slechts 32 procent van de vrouwen bevalt onder begeleiding van een verloskundige.

De Max-foundation heeft als missie om kindersterfte In Bangladesh te voorkomen op de meest effectieve en efficiënte manier. Dit doen ze via een geïntegreerde aanpak van schoon water, sanitatie, hygiëne (WASH) en HEALTH componenten, zoals veilig moederschap en voeding. Inmiddels hebben ze al ruim 1 miljoen mensen geholpen met de zogenoemde MAX-WASH aanpak.

 

Foto 17-11-15 13 08 11

In 2015 is de Ineke Feitz Stichting  (IFS)een samenwerking gestart met de Max Foundation. De samenwerking betreft de financiële ondersteuning voor de uitvoering van het Stunted Free Villages project in Bangladesh dat door een gecombineerde aanpak van water, sanitatie en hygiëne voorziening gecombineerd met ‘safe motherhood’ en voeding zich richt op het voorkomen van groeiachterstanden (stunted growth) bij kinderen onder 5 jaar. Hierdoor kunnen deze kinderen zich gezond ontwikkelen, waardoor ze minder vatbaar zijn voor ziektes, ze beter kunnen leren op school en zicht krijgen op een betere toekomst.  De bijdrage van IFS in 2016 is erop gericht om  8 dorpen “stunted free” te maken.

De Max Foundation hanteert een bedrijfsmatige aanpak: samenwerkend, duurzaam, met operational excellence, demand creation en met MAX value for money. Als particulier initiatief dat gestart is door ondernemers hebben zij een aantal bedrijfsprincipes hoog in het vaandel staan:

  • Duurzaam.  Door lokale gemeenschappen zelf eigenaar te maken van onze projecten. Alleen als mensen zelf investeren voelen ze zich ook verantwoordelijk voor het beheer. 
  • Samenwerkend. Door samen te werken met partners met complementaire krachten kunnen we elkaar versterken. We werken samen met lokale gemeenschappen, organisaties en overheden.
  • Operational excellence.  MF vraagt zichzelf continue af: kan het niet beter, innovatiever en effectiever? Door continue te monitoren, evalueren en bij te schaven worden we steeds een beetje beter.
  • Transparantie: Max Foundation werkt samen met de organisatie Akvo om de transparantie in de WASH-sector te verbeteren middels mobiele informatieverzameling door het veldteam op hun smartphones.  
  • MAX Value for money. MF wil zoveel mogelijk impact creëren met zo weinig mogelijk middelen o.a. door het benchmarken van de projecten en hiermee onder andere de kosten te optimaliseren. Tevens richten we ons op de allerarmste mensen. Daar is de behoefte het grootst en kunnen we dus de meeste impact behalen.
  • Demand creation. MF legt mensen niets op, maar informeren hen eerst op het gebied van hygiëne. Dit nieuwe bewustzijn creëert een vraag naar schoon drinkwater en een hygiënisch toilet. Ook geven ze geen dingen weg: ze laten mensen zelf investeren in latrines en waterpompen. Alleen op deze manier waarborgen ze de duurzaamheid van onze projecten.
  • Vrouwen en meisjes. De negatieve effecten van een gebrek aan veilig water en sanitaire voorzieningen zijn het grootste voor vrouwen en meisjes. Zij zijn vaak verantwoordelijk voor het halen van water en hebben een veilige plek nodig om naar het toilet te gaan waarbij ze geen risico lopen op aanranding, seksuele intimidatie of een aanval van dieren.