jaarverslag

De administratieve organisatie van de Ineke Feitz-Stichting (IFS) wordt in eigen beheer gevoerd en is een verantwoordelijkheid van het gehele Bestuur. IFS én de bestuurders van IFS voldoen aan alle integriteitseisen.
De bestuurders van IFS kunnen niet over het vermogen van IFS beschikken alsof het hun eigen vermogen is. Het Bestuur en beleid van IFS betreft een verantwoordelijkheid van het gehele Bestuur. Er geldt voor alle financiële handelingen een twee handtekeningen systeem en een voorafgaande besluitvorming door het Bestuur.

Het kantoor Nieuwint & Van Beek Accountants (verkort: N&VB) gevestigd te Amsterdam is de accountant van IFS. Het kantoor N&VB heeft wat betreft het opstellen van de jaarrekening geen contrôle-opdracht maar een samenstellingsopdracht.
Onder verantwoordelijkheid van het Bestuur van IFS wordt telkenjare een jaar-, bestuurs- en activiteitenverslag over het afgelopen jaar opgesteld.
Een verkorte versie van de jaarrekeningen is te downloaden.