Karuna Nepal

“Inspire to care” programma

Een veilige zwangerschap en bevalling, of een gezonde kindertijd is voor velen nog steeds niet vanzelfsprekend in de rurale gebieden van Nepal. Volgens het Nepalese Demografie en Gezondheidsonderzoek uit 2011 sterven er 54 kinderen per 1000 geboortes, en zijn 40% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed. Er is laag gebruik van zwangerschapszorg, en slechts één op de drie vrouwen heeft assistentie tijdens haar bevalling. Risico op een geboorteafwijking is hierdoor groot. Ongeveer 3-5% van de kinderen in Nepal heeft een handicap. Een groot percentage van deze kinderen leeft in zeer arme omstandigheden, heeft geen toegang tot (extra) zorg, wordt gediscrimineerd en krijgt geen kans zich te ontplooien. Ouders van deze kinderen zijn vaak niet bewust van hun rechten en de mogelijkheden tot groei van hun kind. Het doel van het “Inspire to care” programma is: duurzame verbetering in kwaliteit van leven en inclusie in de samenleving van 2000 kinderen met een handicap en afname van geboorteafwijkingen en handicaps bij kinderen en het ontwikkelen van een repliceerbaar model in 5 jaar.

Inspire to Care is een community-programma dat direct aansluit bij de behoeften en ook de mogelijkheden van arme plattelandsgemeenschappen in Nepal. De twee speerpunten zijn preventie van handicaps (bijvoorbeeld door ondervoeding en ziekten) en integrale zorg voor en inclusie van kinderen en ook volwassenen met een handicap. Het programma is complementair aan het gezondheidszorg- en rehabilitatiebeleid van de Nepalese overheid.

Het project wordt volledig door gezondheidswerkers, dorpsleiders en rehabilitatie werkers uitgevoerd die zijn georganiseerd in een lokaal preventie&rehabilitatiecomité. Met elk comité sluit Karuna Nepal een overeenkomst op basis van gelijkwaardig partnerschap. Karuna begeleidt en traint de lokale leiders, sociale werkers en het comité en faciliteert de implementatie van het programma. Op die manier kan het dorp na 3 jaar op eigen kracht en met eigen middelen de preventie en rehabilitatie activiteiten voortzetten.

De Ineke Feitz Stichting medefinanciert de uitvoering van het Inspire2Care programma in 15 dorpen in de districten Ilam en Jhapa met als doelstelling duurzame verbetering in kwaliteit van leven en inclusie in de samenleving van 300 kinderen met een handicap en 25% afname van geboorteafwijkingen en ontwikkeling van handicaps bij kinderen.

.

 

Uitgangspunten voor samenwerking

  • Op ondernemende, creatieve en decentrale wijze projecten opzetten op basis van gelijkwaardig partnerschap
  • Gebruik maken van de expertise, het netwerk en de ervaringen van beide organisaties in Nepal
  • Samenwerken met de overheid en met andere organisaties om zo tot multiplier effect en kosteffectiviteit te komen.
  • Mobiliseren van de aanwezige lokale capaciteit, mensen en financiële middelen.
  • Verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid bij de mensen in de dorpen.
  • Projecten worden pas gestart wanneer er een duidelijke vraag en financieel commitment vanuit de dorpen is
  • Project is na 3 jaar financieel duurzaam en na 5 jaar ook structureel duurzaam (ingebed in bestaande systeem)